The Prayer of Salvation Video in Norwegian

The Prayer of Salvation Video in Norwegian

Den Norske Frelsesbønn

https://www.youtube.com/watch?v=Kdzt8jBpCO0